Narábanie s cookies

  1. K tzv. „cookies používaným k pracovnému postupu chránenému heslom“, „ cookies potrebným k nákupu“, „bezpečnostným cookies“, „nevyhnutným cookies“, „funkčným cookies“ a „cookies zodpovedným za spravovanie štatistiky webovej stránky“ nie je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutej osoby.
  2. Skutočnosť spracovávania údajov, okruh spracovávaných údajov: špecifické identifikačné číslo, dátumy, časy
  3. Okruh dotknutých osôb: každá dotknutá osoba navštevujúca webovú stránku
  4. Účel spracovávania údajov: Identifikácia užívateľov a monitorovanie návštevníkov.
  5. Doba spracovania údajov, termín vymazania údajov:
Typ cookies Právny základ spracovania Doba spracovania
osobných údajov osobných údajov
Session cookies- trvajúce § 13/4 ods. (3) zákona CVIII. obdobie do ukončenia
do doby aktuálnej  z roku 2001 o niektorých otázkach príslušného pracovného
návštevy služieb elektronického obchodu procesu návštevníka
a služieb informačnej
spoločnosti
Permanentné cookies § 13/4 ods. (3) zákona CVIII. do vymazania dotknutej
 z roku 2001 o niektorých otázkach osoby
služieb elektronického obchodu
a služieb informačnej
spoločnosti
Štatistické cokies § 13/4 ods. (3) zákona CVIII. 1 mesiac- 2 roky
 z roku 2001 o niektorých otázkach
služieb elektronického obchodu
a služieb informačnej
spoločnosti

 

  1. Osoba možných správcov oprávnených spracovávať osobné údaje: Používaním cookies správca nespracováva osobné údaje.
  2. Oboznámenie s právami dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov: Dotknuté osoby majú možnosť vymazať cookies v prehliadači v menu Nástroje/Nastavenia väčšinou pod nastaveniami ochrany osobných údajov.
  3. Právny základ spracovania údajov: Nie je potrebný súhlas dotknutej osoby v prípade, ak cieľom používaných cookies je výlučne prenos oznámení prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, alebo poskytnutie služieb spojených s informačnou spoločnosťou ak to predplatiteľ alebo užívateľ požaduje.
  4. Väčšina prehliadačov, ktoré sú využívané našimi užívateľmi umožňujú nastavenie toho, ktoré z cookies je potrebné uložiť a umožňujú, aby boli (určité) cokkies vymazané. V prípade ak uloženie cookies na určitých webových stránkach obmedzíte, resp. nepovolíte cookies tretích strán, môže to za určitých okolností viesť k tomu, že našu webovú stránku nebudete môcť využívať v plnej miere. Tu nájdete bližšie informácie týkajúce sa toho, ako si dokážete v prípade obvyklých prehliadačov ušiť cookies na mieru:

Google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

FireFox: https://support.mozilla.org/sk/kb/ochrana-pred-sledovanim

Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac